Prawo do rzetelnego procesu sądowego musi być przestrzegane w całej Unii. Komisja Europejska chce większych gwarancji dla obywateli w postępowaniu karnym.

Bruksela przedstawiła propozycje przepisów w tej sprawie, by zapewnić jednakowe standardy we Wspólnocie. Chodzi przede wszystkim o poszanowanie zasady domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie. To oznacza, że nie można wnioskować o winie w oficjalnej decyzji lub oświadczeniu przed ostatecznym skazaniem.

Wszelkie wątpliwości są interpretowane na korzyść osoby podejrzanej lub oskarżonej. Uszanowane musi być prawo do odmowy zeznań i prawa tego nie można wykorzystać do skazania.

- Milczenie to nie to samo, co przyznanie się do winy. Musimy mieć pewność, że ta zasada jest przestrzegana we wszystkich sądach w Unii Europejskiej - podkreśliła wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding.

Przedstawiła ona też projekt przepisów dotyczący specjalnych gwarancji dla dzieci, podejrzanych lub oskarżonych o przestępstwo. „Nie można podczas procesów jednakowo postępować z 12-latkami i 35-latkami. Dzieci wymagają szczególnego traktowania” - argumentowała unijna komisarz.

Dzieci będą miały obowiązkowy kontakt z adwokatem na wszystkich etapach postępowania. Oznacza to, że nie będą mogły się zrzec prawa do adwokata. Będą również niezwłocznie informowane o przysługujących im prawach w towarzystwie rodziców lub opiekunów. Nie będą przesłuchiwane publicznie, będą uprawnione do badań lekarskich, a w przypadku pozbawienia wolności, nie będą osadzane razem z dorosłymi więźniami. By te propozycje Komisji weszły w życie, muszą je jeszcze zaakceptować unijne rządy i Parlament Europejski.