„Złożenie takiego wniosku nie tylko, że nie odniesie oczekiwanego rezultatu, lecz może być uznane za przejaw braku kompetencji wnioskodawcy” – argumentuje Byczko w opinii złożonej na ostatnim posiedzeniu NRA.
Sprawa dotyczy nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która wejdzie w życie 1 lipca 2015 r. Na jej podstawie zmieniony zostanie art. 82 k.p.k., a radcowie – podobnie jak dziś adwokaci – uzyskają uprawnienia obrońców w sprawach karnych.