Byle pretekst nie wystarczy, by przekreślić umowę o przekazaniu decyzji o warunkach zabudowy – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem prawników, to dobra wiadomość dla inwestorów
Zgody sprzedającego na przeniesienie na nabywcę decyzji o warunkach zabudowy nie można uznawać za element stanu faktycznego. A to oznacza, że dla skuteczności jej cofnięcia konieczne jest zaistnienie nadzwyczajnych okoliczności. Takie stanowisko przedstawił Naczelny Sąd Administracyjny. Zdaniem prawników to bardzo ważny wyrok dla polskiego procesu inwestycyjnego, gwarantujący pewność obrotu.
Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm. – dalej u.p.z.p.) organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na której rzecz decyzja została wydana, do przeniesienia jej na inną osobę, jeżeli ta przyjmuje wszystkie warunki w niej zawarte.