Umożliwienie wznoszenia domów na podstawie samego zgłoszenia to tylko pozorne ułatwienie. W praktyce instytucja ta – zamiast uprościć – może jeszcze bardziej skomplikować procedury inwestycyjne
Takie uwagi do przekazanego niedawno do konsultacji społecznych rządowego projektu zmian w prawie budowlanym przedstawili zarówno budowlańcy, jak i prawnicy.

Miało być szybciej