Zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964r. , Nr 16, poz. 93 z zm.) właściciel może rozporządzać swoją rzeczą w granicach określonych przez: ustawy i zasady współżycia społecznego. Pierwsze zagadnienie jest uregulowane w przepisach. Z drugim wiążą się problemy interpretacyjne, których rozstrzygnięciem często zajmuje się Sąd.

Właściciele działek w realizowaniu swojego prawa własności muszą pamiętać o sąsiadach i ich uprawnieniach. Najważniejsze zagadnienia należące do tzw. prawa sąsiedzkiego pochodzą z kodeksu cywilnego. Poniżej je przedstawiamy.

Kupiłeś działkę
No to trzeba ją ogrodzić. Sąsiedzi w zakresie grodzenia nieruchomości mają następujące obowiązki:
• współdziałania przy rozgraniczaniu gruntów
• wspólnego utrzymywania znaków granicznych.
Osoby mieszkające obok siebie powinny po równo brać udział w kosztach wyżej wymienionych czynności.
Wszelkie urządzenia rozgraniczające nieruchomości np. mury, płoty, rowy służą do wspólnego użytku. Zasada ta dotyczy także drzew i krzewów. Możliwość wspólnego użytku wiąże się z koniecznością wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymywania.
Jak korzystać z działki
Tak, żeby nie zakłócać sąsiadowi korzystania z jego nieruchomości. Prawo zakazuje tzw. immisji, czyli działań, które mogą przeszkadzać korzystającym z sąsiedniej działki. Sąsiedzi w swoich działaniach nie powinni przekraczać przeciętnej miary, wynikającej ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia działki i obowiązujących na danym terenie stosunków miejscowych.

Na co sąsiad musi się zgodzić
Po pierwsze sąsiad ma obowiązek ustanowienia służebności drogi koniecznej przez swoją działkę, jeżeli osoba mieszkająca obok nie ma innej możliwości uzyskania dostępu do drogi publicznej lub budynków gospodarskich. Służebność jest odpłatna.
Po drugie trzeba zezwolić sąsiadowi na wejście na teren naszej nieruchomości w celu usunięcia gałęzi lub owoców, znajdujących się na drzewie należącym do sąsiada ale przechodzących przez granicę.

Owoce, korzenie gałęzie
Owoce, które spadły na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki, czyli należą do właściciela nieruchomości, na którą spadły. Inaczej sytuacja kształtuje się gdy owoce znajdują się jeszcze na gałęziach. Właściciel gruntu na, który „wchodzą” gałęzie może je obciąć i zachować a także zerwać znajdujące się na nich owoce dopiero, gdy sąsiad z którego nieruchomości pochodzą nie zajmie się nimi w wyznaczony m terminie.

Czego nie wolno robić
Zdecydowanie nie można prowadzić robót ziemnych, które groziłyby nieruchomościom sąsiednim utraty oparcia.

Mieć dobrego sąsiada to skarb. Trafienie na złego potrafi mocno uprzykrzyć życie. Pamiętajmy jednak by swoim zachowaniem nie naruszać uprawnień innych.