Prezes Trybunału Konstytucyjnego krytycznie o tempie prac nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Profesor Andrzej Rzepliński powiedział w Senacie, że gdyby dokument uchwalono wcześniej, nie byłoby problemu wyboru 5 sędziów tej instytucji, których kadencja kończy się pod koniec tego roku.

Profesor przypomniał, że ustawa wpłynęła do laski marszałkowskiej 2 lata temu, 13 lipca 2013 roku.

- Wówczas można było zakładać, że wybory odbędą się jesienią 2015 roku - powiedział prezes T.K.

Do projektu ustawy jeszcze na etapie prac sejmowych, wprowadzono - przy sprzeciwie PiS - przepis przejściowy, który skraca z 3 miesięcy do 30 dni termin zgłaszania 5-ciu kandydatów na wakatujące stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, że ich wyboru dokona jeszcze obecny Sejm.

Ustawę o Trybunale Konstytucyjnym Sejm uchwalił pod koniec maja. Jutro zostanie rozpatrzona na posiedzeniu plenarnym Senatu.