Nowe prawo autorskie miało umożliwić płacącym tantiemy uczestniczenie w procesie zatwierdzania tabel wynagrodzeń dla twórców. Sposób realizacji tego postanowienia budzi jednak kontrowersje.

1 Czy twórcy nowych przepisów prawa autorskiego właściwie zrealizowali wytyczne Trybunału Konstytucyjnego z roku 2006?

Jerzy Straszewski