Wczoraj minął termin wdrożenia do prawa krajowego unijnych przepisów, które upraszczają transgraniczne śledztwa, zwłaszcza te dotyczących podejrzenia o działalność terrorystyczną. Chodzi o dyrektywę w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (2014/41/UE).
Dzięki niej polscy prokuratorzy będą mogli bezpośrednio poprosić śledczych z innych państw członkowskich UE o pomoc w uzyskaniu i zabezpieczeniu dowodów, np. przesłuchanie w ich imieniu świadków czy przeszukanie mieszkania.
Zgodnie z przepisami dyrektywy śledczy mają 30 dni na decyzję o przyjęciu wniosku dotyczącego pozyskania dowodów (ma on formę standardowego formularza). Jeśli wyrażą zgodę, muszą w ciągu 90 dni przeprowadzić czynności, o które wystąpili prokuratorzy z innego kraju członkowskiego Unii. Odmowa jest dopuszczalna tylko w ściśle określonych okolicznościach, np. gdy wniosek jest sprzeczny z podstawowymi zasadami prawa danego państwa czy narusza interesy w zakresie bezpieczeństwa narodowego.
Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która ma wykonać dyrektywę w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego, jest obecnie na końcowym etapie uzgodnień.