Osoba z zakazem kierowania pojazdem bez większych problemów nowy dokument wyrobi w innym starostwie – wynika z ustaleń DGP. Łatwy dostęp do nowego prawa jazdy to efekt błędów i opóźnień w tworzonej od 2004 r. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
Budżet nieźle zarabia na mandatach / DGP
Każda osoba starająca się o prawo jazdy musi przebyć tę samą drogę – przejść kurs teoretyczny i praktyczny w ośrodku szkoleniowym, zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) i odebrać dokument w starostwie powiatowym.
Zdarza się jednak, że kierowca dostaje zakaz prowadzenia samochodów, a prawo jazdy zostaje mu odebrane – np. za jazdę po alkoholu. Nie oznacza to, że musi na dłuższy czas pożegnać się z dokumentem.
Jak działa ten mechanizm? – Załóżmy, że kierowca otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów w starostwie na Mazowszu. Wtedy wystarczy pojechać np. do cioci ze Szczecina i tam się zameldować.
W międzyczasie kierowca zdaje egzamin w jednym z WORD-ów, po czym z nowym dowodem w ręku udaje się do tamtejszego starostwa, które wydaje mu nowe prawo jazdy – tłumaczy nasz informator.
Informację tę potwierdzamy w kilku urzędach. – Nie jesteśmy w stanie zweryfikować w CEPiK, czy kierowca nie ma orzeczonego zakazu w innym starostwie – przyznaje Izabela Syroka, kierownik wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Żarach. Dodaje, że obecnie nie ma też przepisów, które nakładałyby na urzędników taki obowiązek.
Zmienić to mają dopiero przepisy ustawy o kierujących pojazdami, które zaczną obowiązywać od stycznia 2013 r. O ile pojawi się taka techniczna możliwość, bo jak na razie nawet gdyby starostwa chciały weryfikować dane kierowcy w CEPiK, to i tak nie mogłyby tego zrobić.
Warunkiem sprawnego działania CEPiK jest połączenie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) z danymi urzędów obsługiwanych odpowiednio przez jednolite systemy informatyczne SI Pojazd i SI Kierowca. O ile z końcem 2009 r. Centralna Ewidencja Pojazdów zaczęła działać (dzięki integracji CEP z SI Pojazd), o tyle prace nad CEK utknęły w martwym punkcie w połowie 2011 r.

Weryfikacja zakazu prowadzenia auta w CEPiK jest niewykonalna

W efekcie starostwa mogą wychwycić niezgodność przy rejestracji pojazdu, sięgając do danych CEPiK, ale nie mogą już tego zrobić w przypadku weryfikacji danych kierowcy.
O wyjaśnienia prosimy MSW. – Wydawanie uprawnień odbywa się w trybie administracyjnym. Aktualnie trwają prace przygotowujące do integracji SI Kierowca z systemem informatycznym CEPiK wynikające z ustawy o kierujących, której przepisy wchodzą w życie 19 stycznia 2013 r.
W ramach tych prac będzie możliwy dostęp do bazy centralnej pozwalający w trybie online sprawdzić stan uprawnień kierowcy w skali całego kraju – mówi rzecznik resortu Małgorzata Woźniak.