1 Jakie obowiązki ciążą na darczyńcy, który odwołał darowiznę

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze przed jej wykonaniem, jeżeli radykalnie pogorszy się jego stan majątkowy. Chodzi o sytuację, gdy wykonanie darowizny powodowałoby uszczerbek w utrzymaniu darczyńcy lub w wykonywaniu przez niego obowiązku alimentacyjnego. Nie ma znaczenia przyczyna pogorszenia się stanu majątkowego darczyńcy. Darczyńca może odwołać całość darowizny oraz jej część. Może więc odwołać darowiznę mieszkania i zaniechać odwołania darowizny samochodu. Po wykonaniu darowizny jej odwołanie z powodu niedostatku darczyńcy jest niedopuszczalne. Jednak obdarowany ma obowiązek dostarczać darczyńcy środki niezbędne do utrzymania albo do wykonania obowiązków alimentacyjnych w granicach wzbogacenia. Może zwolnić się od tego obowiązku, zwracając wartość uzyskanego wzbogacenia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na pytania:

- Czy można rozwiązać umowę darowizny po jej wykonaniu

- Czy niepłacenie alimentów to rażąca niewdzięczność

- Czy odwołać darowiznę mogą spadkobiercy darczyńcy

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy można odwołać spełnioną darowiznę.