1 Ustalamy odpowiedzialność i wyliczamy poniesione koszty

Pacjent, który podczas leczenia w szpitalu został zarażony żółtaczką lub gronkowcem albo doznał uszkodzenia ciała na skutek pozostawienia po operacji w jego ciele tamponu, ma prawo do odszkodowania, które pokryłoby poniesione przez niego wydatki na leczenie, utracone zarobki i przygotowanie do innego zawodu. Zanim wystąpi z roszczeniem, powinien wyliczyć jego wysokość, biorąc pod uwagę wydatki na leczenie w szpitalu, prywatne wizyty u specjalistów, opiekę pielęgniarki i rehabilitanta, na lekarstwa, protezy, a nawet na przewóz do szpitala na zabiegi i przygotowanie do innego zawodu. Zwrotu kosztów leczenia ma prawo żądać nawet wówczas, gdy wydatki na ten cel nie przyczyniły się do poprawy zdrowia poszkodowanego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uzyskać odszkodowanie od szpitala.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2 Oprócz odszkodowania domagamy się renty i zadośćuczynienia
3 Składamy pozew przeciw szpitalowi w sądzie
4 Gdy szpital nie zapłaci, z roszczeniem udajemy się do komornika