1 Kiedy spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada za długi spadkowe tylko z masy spadkowej. Oznacza to, że wierzyciele mogą egzekwować zobowiązania tylko z majątku, który pozostawił spadkobierca. Jeżeli jego wartość nie pokryje zadłużenia, to nieuiszczonych zobowiązań nie mogą wyegzekwować z majątku spadkobiercy. Dopiero od chwili przyjęcia spadku odpowiada on za te długi z całego swojego majątku.

Spadkobiercy ponoszą też odpowiedzialność za zapisy i polecenia spadkodawcy, które muszą uregulować, ale tylko do wartości stanu czynnego spadku.

Do długów spadkowych zaliczany jest zachowek. Spadkobiercy testamentowi powinni go wypłacić pominiętemu w testamencie spadkobiercy ustawowemu.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć płacenia długów spadkowych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz trzy pozostałe porady:

2 W jaki sposób spadkobiercy spłacają długi spadkodawcy
3 Czy odrzucenie spadku skutecznie chroni przed wierzycielami
4 Jak dziecko może uniknąć płacenia długów spadkowych