Tak

W takim wypadku sprawca wypadku będzie ponosił wszystkie koszty szkód, nawet jeśli miałby np. polisę OC w życiu prywatnym. W takim wypadku polisa nie da ochrony, bo standardowo we wszystkich umowach dobrowolnych wyłączone z odpowiedzialności towarzystwa są przypadki, w których sprawca wyrządził szkodę po pijanemu. To odróżnia takie umowy OC od OC komunikacyjnego, w którym odpowiedzialność towarzystwa istnieje zawsze, ale może ono domagać się zwrotu wypłaconych kwot. W praktyce oznacza to, że pieszy sprawca wypadku będzie musiał pokryć szkody z własnej kieszeni. Z punktu widzenia posiadacza auta z polisą AC komunikacyjnego najlepszym rozwiązaniem jest zgłoszenie szkody ze swojej umowy i naprawienie szkód. Ponieważ ubezpieczyciel będzie miał prawo regresu do sprawcy wypadku, nie będzie to oznaczało utraty zniżek za AC.

Wszystkie polisy dobrowolne (np. AC, mieszkaniowe, polisy na życie czy NNW) zawierają wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa, jeśli szkody są związane z faktem, że ubezpieczony spowodował szkodę lub przyczynił się do niej, będąc pod wpływem alkoholu.

Czy to prawda, że podróżując z pijanym kierowcą, jeśli poniosę szkodę w wypadku, mogę mieć problem z uzyskaniem odszkodowania z OC komunikacyjnego?

Tak

Pasażerowie, którzy siadają do samochodu z pijanym kierowcą, muszą się liczyć z ograniczeniem należnego im w zwykłych warunkach odszkodowania lub świadczenia o 50-80 proc. Poszkodowani mogą liczyć na pełne wypłaty, gdy uda im się wykazać, że nie wiedzieli, że kierowca jest pijany.

Jest to potrącenie wynikające z uznania, że w ten sposób poszkodowany przyczynił się do powstania szkody. Ubezpieczyciele uznają, że pasażerowie akceptują zwiększone ryzyko wypadku i muszą ponosić tego konsekwencje. Dotyczy to wszystkich pasażerów, nawet tych, którzy są współwłaścicielami pojazdu. Najczęściej będzie to dotyczyło przypadków, w których pasażerem jest współmałżonek w małżeństwie bez rozdzielności majątkowej. Oznacza to, że żona siadająca obok pijanego męża kierowcy ryzykuje ograniczenie swoich uprawnień do wypłat, jeśli on spowoduje wypadek.