Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odsyłając do rozporządzenia, w którym szczegółowo zostały określone wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie narusza konstytucji. Tak zdecydował wczoraj Trybunał Konstytucyjny. 

Więcej informacji znajdziesz w pełnej wersji artykułu.