Zdarza się, że nieletni dziedziczą duże nieruchomości, uzyskują darowizny, wygrywają w loteriach samochody. W skonfliktowanych rodzinach dostają od dziadków mienie, na które liczyli ich rodzice. W takich właśnie sytuacjach sąd będzie mógł zobowiązać rodziców do sporządzenia spisu inwentarza majątku dziecka. Chodzi o to, aby uniknąć groźby zmarnotrawienia majątku nieletniego. Nowe przepisy chronią też interesy ubogich rodziców, którzy utrzymują zasobne dzieci. Sąd będzie mógł co roku wydzielać część majątku dziecka na potrzeby rodziny. Rodzice będą mogli dysponować tą kwotą według własnego uznania.