Tylko po co mają płacić za ochronę, którą i tak prawo gwarantuje im bezpłatnie? Chyba tylko po to, żeby podnieść dochody banków. Ale Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za takie sztuczki ma prawo ukarać banki karami finansowymi. A może jednak banki pójdą po rozum do głowy i wykreślają z regulaminów postanowienia, które dziś straszą urzędników z UOKiK, a jutro mogą wystraszyć im klientów z gotówką.