Taka zasada zawarta jest w kodeksie postępowania cywilnego. Tyle tylko, że odnosi się ona wyłącznie do postępowań przed sądem i państwowymi urzędami. Firmy prywatne postanowiły jednak tę zasadę procesową przenieść na grunt stosunków prawnych łączących ich z konsumentami. Widać zapomnieli o starej zasadzie, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie...