Przykłady, które dziś opisujemy, to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej. Za co można stracić prawo wykonywania tego zawodu? Za odmowę wydania dokumentacji czy za nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji rachunkowej. Są i tacy, którzy przelewają pieniądze wspólnoty mieszkaniowej na własne konto. Zarządcom musimy patrzeć na ręce. Dużą rolę odgrywają dziś wspólnoty mieszkaniowe. Ich zarządy i mieszkańcy są coraz bardziej świadomi, że to do nich należy kontrola administratorów. Dobrze się stało, że ta świadomość dotarła także na szczebel ministerialny.