Jak zalegalizować samowolę budowlaną?

Przepisy na temat samowoli budowlanej są niejasne. Jak więc ustrzec się samowoli i jak ją w ostateczności zalegalizować.

działka budowlana, nieruchomości, architekt, budownictwo

żródło: ShutterStock

Samowola budowlana a zagospodarowanie przestrzenne

Jeżeli samowola nie znajduje się na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, legalizacja jest możliwa pod warunkiem, że budynek jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego. Art. 48 ust. 2 Prawa budowlanego stanowi tylko warunek wstępny. Spełnienie go nie oznacza automatycznej samowoli budowlanej. Wszystko zależy od postanowienia wydawanego przez inspektora nadzoru budowlanego. Następnie inspektor określa niezbędne zabezpieczenia i nakłada obowiązek przedstawienia (w ściśle określonym terminie) dokumentów.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję
statystyki

Komentarze (3)

 • StAAbrA(2015-02-20 18:59) Zgłoś naruszenie 20

  Odpowiadam na pytanie :
  złodziejski rząd wywieźć na taczkach , osądzić i natychmiast wykonać wyrok .
  I powołać rząd uczciwy , a nie bolszewicki .

  Odpowiedz
 • sn(2015-02-19 23:03) Zgłoś naruszenie 10

  Do spełnienia wymagań nie należy zapominać o przepisach bud.pożarowych dot. budynków mieszkalnych
  ZL IV, biurowych i innych ZL I-V,PM ,co wtedy wymaga opinii lub ekspertyzy bud.poż. wg paragrafu 2 ust.2,3a Rozp.MI. cyt,
  z kom. poprzednich DGP - Żłobki, kluby dziecięce .
  Komentarz do spełnienia wymagań bud.pożarowych wg nowego przepisu Rozp.MPiPS z dnia 10.07.2014r poz.925 w DU .
  Do rozpoznania sprawy ,wyciągnięcia wniosków, wydania opinii przez rzeczoznawcę ds. zabezp.ppoż. potrzebne jest:
  1/ plan sytuacyjny dla budynku z naniesionymi przez projektanta (np. w dokumentacji archiwalnej) drogami pożarowymi, chodnikiem do wejścia lokalu i wyjścia awaryjnego z balkonu oraz sieć hydrantów ppoż.(ewentualnie ja nanoszę),
  2/ moja wizja lokalna (zrobienie zdjęć, porównanie stanu z projektem),
  3/ dokumentacja budowlana (rzuty kondygnacji –naniesienia lokalu żłobka, klubu, opisy techniczne, warunki ppożarowe budynku z projektu), elektryczna z wyłącznikiem prądu (np. projekt powykonawczy) tablica, punkty świetlne (ile luksów) i awaryjne bezp. i ewakuacji,
  4/ ustalenie czy budynek ma HP (ja ewent. ustalę), czy w lokalu potrzebne są HP i jakie ,
  5/ potrzeba wydzielić bud.poż.(ściany ,stropy, wentylacja, szachty-przepusty itp) tą strefę,żłobka, przedszkola ZL II od np. mieszkalnej bloku ZL IV , gdyż nie wiadomo czy blok spełnia wymagania bud.poż.(np.XI k. ZL IV podziału na strefy po 2500mkw , czy ma sprawne HP ) wg cyt. Rozp. MI,
  6/ oznaczenie (obrys zajmowanych pomieszczeń w budynku, ewentualnie zmiana przeznaczenia wszystkich pomieszczeń żłobka, klubu włącznie z pomieszczeniami sanit. kuchnią ,WC) na rzucie kondygnacji, oznakowuję : lokalizację sprzętu, HP wewnętrznych i zewnętrznych, tablic, znaków ppoż. instrukcji, wejść do budynku i lokalu, wyjść ewakuacyjnych schodów itp.,klasy odporności ogniowej elementów budowlanych R/EI istniejące i wymagane do zastosowania,
  7/ dla bezpieczeństwa lokalu potrzebne okresowe bieżące protokoły z przeglądów (pomiary elektryczne, wentylacji, oceny stanu itp),
  8/ Certyfikaty bud.poż., higieniczne, na materiały zastosowane ich klasy (aktualne prot. z zabezp.ppoż. ), wymagania NRO dla konstrukcji budynku,
  9/ ustalenie kierunku otwierania drzwi z pomieszczeń, ich wymiaru i klasy pożarowej,
  10/Szkolenie ppoż. i BHP pracowników (ustawa o ochronie p.poż. z 24.08.1991r +zmn.art.4+ Kodeks pracy art. 207-209),
  11/ Wg nowych przepisów z dnia 10.07.14r Rozp.MPiPS dot. żłobków ZL II , mają one spełniać wymagania bud.poż. Rozp. MI z dnia 12.04.2002r zmn. 12.03.2009r DU nr 56 poz.461 (ma się rozumieć potwierdzone , uzgodnione przez rzeczoznawcę ds. zabezp.ppoż. wg parag.4,5 Rozp. MSWiA z dnia 16.06.2003r zmn.16.07.2009r DU nr 119poz.998) lub w przypadku trudności z ich spełnieniem tryb odstępstw wg paragrafu 2.ust.2 i 3a MI z 12.04.2002r zmn. 12.03.2009r ( nie wystawia już opinii KP/M PSP, wycofany zapis z cyt.Rozp.) .
  Przesyłam tą informację, aby szybko wyjaśnić, ustalić, uzupełnić ewentualnie sprawy w Państwa obiekcie wg nowych zasad i wymagań, uzyskać opinię ppoż. Służę pomocą, doradztwem dla żłobków, klubów, przedszkoli w regionie Mazowsza ,wystawiamy opinię p.poż. (pomagam też uzyskać opinię BHP, hig.sanit., wykonujemy projekty budowlane stosownych zmian we współpracy z architektami), też na f-ry VAT za usługę jako firma 602743414. Warszawa

  Odpowiedz
 • K.(2015-02-20 10:37) Zgłoś naruszenie 00

  "Podobnie sprawa ma się z rozbudowywaniem istniejącego obiektu (np. dobudowanie ganku) bez odpowiedniego zgłoszenia." Rozbudowa budynku poprzez dobudowanie ganku wiąże się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, takie prace nie są objęte zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę.

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!