Głos w sprawie ataków podważających autorytet RPO zdecydowały się zająć: Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia.

W swoim stanowisku zwracają uwagę, że "w ostatnim czasie aktywni politycy partii rządzącej wielokrotnie dezawuowali osobę, sposób działania i samą instytucję rzecznika praw obywatelskich." Zauważyli, że działania te nasiliły się szczególnie po opublikowaniu przez Komitet Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych rekomendacji dla Polski.

W związku z tymi wypowiedziami stowarzyszenia sędziowskie przypominają, że "zgodnie z konstytucją RPO stoi na straży praw i wolności człowieka i obywatela. W swojej działalności jest przy tym niezawisły i niezależny od innych organów władzy państwowej. W tej sytuacji wypowiedzi polityków i osób powiązanych z ugrupowaniem rządzącym, w których w sposób nieuprawniony krytykuje się podejmowane w interesie ogółu obywateli działania rzecznika praw obywatelskich budzą nasz stanowczy sprzeciw" - czytamy.

PS/źródło: "Iustitia"