Mec. Bednarkiewicz urodził się w 1940 r. w Warszawie. Jest absolwentem stołecznego uniwersytetu. Od 1969 r. prowadził praktykę adwokacką. W latach 80. był obrońcą w sprawach politycznych i współpracował z komitetem prymasowskim pomagającym internowanym. Za swoją działalność był aresztowany i przez kilka miesięcy więziony.

W latach 1989-1995 pełnił funkcję prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Był także posłem na Sejm X kadencji (1989-1991) oraz członkiem Trybunału Stanu (1991-1993 oraz 1997-2001).

Odznaczony odznaką "Adwokatura Zasłużonym" oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

PS/źródło: adwokatura.pl