Celem noweli jest odciążenie sądów od rozpatrywania spraw drobnych, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Za nowelizacją głosowało 393 posłów, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Nowelizacja przewiduje utworzenie e-sądu jako wydziału cywilnego sądu rejonowego. E-sąd ma rozpoznawać sprawy wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Komunikacja między powodem a sądem elektronicznym odbywać się ma wyłącznie drogą elektroniczną, natomiast między pozwanym a sądem - tradycyjnie.

W trakcie debaty posłowie podkreślali, że ten tryb rozpatrywania spraw jest bardziej nowoczesny i pozwoli na oszczędności, a jednocześnie przyśpieszy postępowanie. Projekt e-sądu oparto na istniejących już rozwiązaniach w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

E-sąd ma rozpoznawać zarówno sprawy cywilne, gospodarcze jak i pracownicze

E-sąd ma rozpoznawać zarówno sprawy cywilne, gospodarcze jak i pracownicze. Nowelizacja przewiduje, że wraz z wniesieniem pozwu ma zostać uiszczona opłata sądowa. W przeciwnym razie nie będzie wezwania do opłaty, lecz zwrot pozwu.

Wnoszony pozew będzie musiał zawierać oprócz imienia, nazwiska, adresu, siedziby, także niepowtarzalny identyfikator. W projekcie wyeliminowano możliwość korzystania przez powoda ze zwolnienia w sprawach cywilnych. Korzystanie z e-sądu nie jest obligatoryjne.