Fuzja zostanie sfinalizowana 1 maja 2017 r.

Nowa firma będzie działała pod marką CMS, a brytyjska spółka przyjmie nazwę CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP.

Zespół pracujący przy fuzji CMS, Nabarro i Olswang z ramienia CMS tworzą: Penelope Warne, senior partner w CMS, Stephen Millar, partner zarządzający kancelarią w Wielkiej Brytanii, Duncan Weston, partner odpowiedzialny za globalny rozwój kancelarii. Ten sam zespół stoi za sukcesem zakończonej niedawno fuzji z wiodącą na rynku szkockim kancelarią Dundas & Wilson.

Po stronie kancelarii Nabarro fuzją kieruje Andrew Inkester, partner zarządzający oraz Ciaran Carvalho, senior partner. Natomiast z ramienia kancelarii Olswang doradzali: Mark Devereux, senior partner oraz Paul Stevens, chief executive officer.

PS