16 grudnia zostaną przedstawione założenia, które staną się podstawą do stworzenia wspólnej korporacji adwokatów i radców prawnych - poinformowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

"Po przedstawieniu założeń nadal będą trwały prace i konsultacje na temat kształtu projektu" - powiedziała dziś Joanna Dębek z wydziału informacji ministerstwa.

Latem w resorcie sprawiedliwości powołany został zespół złożony z adwokatów i radców prawnych do przygotowania projektu ustawy o połączeniu zawodu adwokata i radcy prawnego.

"Projekt połączenie zawodów prawniczych jest sprzeczny z zasadami liberalizmu"

Krytycznie do tych planów odnosi się Naczelna Rada Adwokacka, według której należy utrzymać istniejącą odrębność zawodów adwokata i radcy prawnego. Uważa ona też, że żadnego faktycznego ani prawnego uzasadnienia nie ma likwidacja samorządów adwokackiego i radcowskiego.

W przyjętej niedawno uchwale NRA zaznaczyła m.in., iż opracowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zakładający połączenie zawodów prawniczych jest "całkowicie sprzeczny z zasadami liberalizmu, które tak często publicznie deklaruje sprawująca w Polsce władzę partia polityczna".

Podstawową różnicą między zawodem radcy i adwokata jest obecnie to, że radca nie może występować w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym i w postępowaniu o przestępstwa skarbowe. Adwokat nie może natomiast wykonywać zawodu, jeśli pozostaje w stosunku pracy. Pewne rozbieżności są także w kodeksach etyki samorządów.