Egzamin przeprowadzany zostanie przez 7 komisji egzaminacyjnych.

W dniach 6 i 7 września 2016 r. zdający będą opracowywali projekty aktów notarialnych, natomiast 8 września 2016 r. sformułują projekt odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności, ewentualnie przygotują projekt czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Do egzaminu notarialnego zostały dopuszczone 332 osoby.

Z uwagi na wydłużenie okresu aplikacji notarialnej do 3 lat i 6 miesięcy, w bieżącym roku nie ma rocznika kończącego aplikację. Uprawnieni do przystąpienia do tegorocznego egzaminu notarialnego są więc jedynie aplikanci, którzy ukończyli szkolenie w latach ubiegłych oraz osoby przystępujące do egzaminu z innego tytułu.

PS/źródło: MS