„Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich z całą stanowczością stwierdza, że w dotychczasowej historii wolnej Polski sędziowie różnych szczebli sądów i trybunałów nie byli przedmiotem tak drastycznych działań zmierzających do obniżenia ich autorytetu” – tak zaczyna się jedna z przyjętych dziś uchwał. Dalej sędziowie wzywają w niej władzę do poszanowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i ich publikowania. Sprzeciwiają się również arbitralnej ich zdaniem prezydenckiej odmowie powołania na sędziów kandydatów przedstawionych mu przez Krajową Radę Sądownictwa. Uczestnicy kongresu wyrazili także niepokój wobec planowanych zmian dotyczących KRS, choć jednocześnie podkreślili, że mają świadomość potrzeby reformy tego organu, w szczególności zmiany zasad wyboru jego członków na w pełni demokratyczne.

W drugiej z uchwał sędziowie zaapelowali do opinii publicznej i przedstawicieli mediów, aby wsparli ich wysiłki zmierzające do zapewnienia równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. I wskazali, że aby ochronić te wartości należy przekazać nadzór administracyjny nad sądami w ręce I prezesa SN, wyłączyć możliwość delegowania sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości, a także powołać ogólnopolski organ, który mógłby wypowiadać się w imieniu całego środowiska.