Wątpliwości radców budzi natomiast jedna z tez leżących u podstaw tej koncepcji. Zgodnie z nią "sporządzanie opinii przez podmioty wyznaczone przez sąd może wpływać negatywnie na stopień zaufania stron do wiedzy czy rzetelności biegłego, a przez to sprzyjać kwestionowaniu opinii."

Zdaniem OBSiL, taka teza "niewłaściwie kładzie akcenty dotyczące statusu i wartości dowodowej opinii biegłego sądowego, poprzez umniejszenie jej wartości, a jednocześnie przypisanie nadmiernych walorów tzw. prywatnej ekspertyzie". W opinii podkreślono, że pozytywne efekty tego rodzaju konstrukcji można uzyskać jedynie wtedy, gdy wprowadzi się równocześnie jeszcze inne rozwiązania usprawniające przebieg postępowania dowodowego, np. jego harmonogram.

W analizie zwrócono uwagę, że postulowane zmiany mogą stanowić kolejny instrument przeciwdziałania przewlekłości postępowania, jak również zapobiegać czynnościom stron sprzecznym z art. 3 k.p.c. Zaznaczono jednak, iż "powodzenie realizacji tej koncepcji zależy od postanowień szczegółowych, które z jednej strony zabezpieczą interesy stron (w szczególności słabszych), a z drugiej nie zaprzepaszczą potencjału umów procesowych jako elementu usprawniającego postępowanie".

PS/źródło: KIRP