„Dentons jest jedną z pierwszych kancelarii w Polsce, które są w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności. Mam nadzieję, że inne firmy prawnicze pójdą naszym śladem, dzięki czemu, jako środowisko biznesowe, będziemy w Polsce w sposób otwarty szanować prawo jednostek do ich wyborów życiowych” - powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający Dentons w Polsce.

PS