6 sierpnia w Warszawie odbędzie się konferencja na temat dopingu w sporcie.

Tematyka konferencji jest szczególnie aktualna, ze względu na odrzucenie przez Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie apelacji rosyjskich lekkoatletów wykluczonych ze startu w igrzyskach w Rio de Janerio.

Wykłady prowadzić będą wybitni specjaliści prawa sportowego:

- adw. Maria Zuchowicz - członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, wiceprezes Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu PKOl, sędzia Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) w Lozannie,

- adw. Ludwik Żukowski - arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL, przewodniczący Sekcji Prawa Sportowego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie,

- Michał Rynkowski - dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

Organizatorem wydarzenia jest sekcja prawa sportowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz samorząd aplikantów.

Konferencja odbędzie się w ośrodku wypoczynkowym Lake Park Wilanów w Warszawie.

Szczegóły dostępne na Facebooku.

PS