W wydanym wyroku Izba uwzględniła odwołanie kancelarii oraz nakazała odrzucenie oferty innego wykonawcy jako zawierającej rażąco niską cenę.

Wyrok otworzył klientowi kancelarii drogę do zawarcia umowy.

Zawarta umowa obejmuje utrzymanie i rozwój systemu informatycznego. Łączna wartość zawartego kontraktu to około 152 mln zł.

Podczas rozprawy przed KIO klienta reprezentował radca prawny Piotr Trębicki, partner i szef zespołu prawa zamówień publicznych, wspomagany przez radcę prawnego Marka Sterniczuka, członka zespołu prawa zamówień publicznych.

PS