Kancelaria zapewniła firmie kompleksową obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia badania due diligence Interchemall oraz podczas negocjacji i zamknięcia umowy sprzedaży udziałów.

Zespół WKB obsługujący transakcję tworzyli: Agnieszka Wiercińska-Krużewska (senior partner), Jakub Jędrzejak (partner), Magdalena Piszewska (senior associate), Tomasz Kozak (senior associate), Katarzyna Kozak (associate) i Matylda Budzyn (associate).

PS