Mieczysław Gonta jest liderem zespołu ds. handlu detalicznego, dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych w dziale prawno-podatkowym PwC. Jest odpowiedzialny za projekty dla klientów prowadzących działalność zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych (w tym w ramach regionu Europy Środkowo-Wschodniej). W PwC od 16 lat.

PS