Prof. Ewa Łętowska jest absolwentką UW. Zawodowo związana była z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Wykładała też na Sorbonne-Pantheon. Jest członkiem m.in. Komitetu Helsińskiego i korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

Była pierwszym w Polsce rzecznikiem praw obywatelskich. Urząd piastowała w latach od 1987 r. do 1992 r. W latach 1999-2002 orzekała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W maju 2002 r. Sejm wybrał ją na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pełniła tę funkcję przez 9 lat.

PS