Wątpliwości budzi również art. 45 par. 2 k.k. który obejmuje domniemaniem przestępnego pochodzenia, majątek uzyskany w okresie 5 lat przed popełnieniem przestępstwa.
Zdaniem radców to obejście zasady domniemania niewinności w zakresie prawnokarnych skutków skazania.

KRRP ma również zastrzeżenia odnośnie do nowego typu quasi paserstwa w art. 292a k.k., biorąc pod uwagę, że posiadanie jest pojęciem szerokim i może być różnie interpretowane.

"Można np. uważać, że rzecz znajdująca się na nieruchomości jest w posiadaniu jej właściciela, choćby on sam jej fizycznie nie dzierżył. W takim wypadku kwestią dowodową jest ustalenie strony wewnętrznej posiadania. Tworzy to pole do trudności dowodowych i ewentualnych nadinterpretacji. Wydaje się, że wystarczająca w danym przypadku będzie dotychczasowa formuła klasycznego paserstwa" - czytamy w opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych.

PS/źródło: KRRP