Warszawskim zespołem Clifford Chance kierował partner Andrzej Stosio.

Pracami zespołu bezpośrednio kierowała counsel Irena Floras-Goode. Ponadto w skład zespołu weszli: senior associate Katarzyna Jakubiak, oraz associates: Aleksandra Rudzińska, Mateusz Chmura, Piotr Węcławowicz i Monika Adamin.

Biuro Clifford Chance w Pradze doradzało w zakresie prawa czeskiego, a dr Rafał Zakrzewski z biura warszawskiego doradzał w zakresie prawa angielskiego.

Grupę Synthos reprezentowała kancelaria White & Case.

PS