Przewodnik obejmuje wszystkie stosowne regulacje z zakresu prawa antykorupcyjnego oraz powiązane z nimi przepisy karne obowiązujące na obszarze CEE. Zawiera przegląd przestępstw i sankcji, a także przybliża wiedzę z zakresu granic odpowiedzialności karnej.

Inicjatorką przewodnika jest Heidemarie Paulitsch, adwokat współpracująca z biurem Schoenherr w Wiedniu oraz ekspertka z zakresu compliance & white collar crime.

Nad przewodnikiem, który został już udostępniony online, pracowało 23 prawników kancelarii Schoenherr z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, również z Polski.

Publikacji przewodnika towarzyszy uruchomienie nowego portalu wiedzy.

Przewodnik jest dostępny online pod adresem knowledge.schoenherr.eu.

PS