"Dzisiejsze posiedzenie niejawne i publiczne ogłoszenie wyroku zostały odwołane z przyczyn losowych" - napisano na stronie TK.

Oprócz Pszczółkowskiego w składzie orzekającym znaleźli się także: Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Julia Przyłębska, Stanisław Rymar i Piotr Tuleja.

TK nie podał przyczyn, z powodu których odwołano dzisiejsze posiedzenie.

Trybunał rozpoznawał sprawę na podstawie ustawy o TK z czerwca zeszłego roku. To konsekwencja wyroku z 9 marca, kiedy sędziowie uznali, że grudniowa nowelizacja ustawy o TK autorstwa PiS jest niezgodna z konstytucją.

PS