Małgorzata Surdek, związana z CMS od 20 lat, posiada ponad 12 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołami kancelarii CMS w Polsce oraz w regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Od ponad 5 lat kieruje praktyką postępowań sądowych i arbitrażowych w Polsce, a ostatnio także w Europie Środkowo-Wschodniej.

Reprezentuje klientów w sporach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi, w szczególności w sporach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia, sporach budowlanych oraz arbitrażu gospodarczym i inwestycyjnym. Jest także arbitrem, posiada tytuł fellow of Chartered Institute of Arbitrators).

PS