Kancelaria doradzała konsorcjum banków w związku z kredytami udzielonymi na rzecz spółek z grupy Fieldon Investments.

Transakcja objęła finansowanie i refinansowanie projektu farmy wiatrowej realizowanego przez Energix jako sponsora. Kredytów w łącznej wysokości 552 mln złotych udzieliło konsorcjum EBOiR, Alior Bank S.A. i Bank Ochrony Środowiska S.A.

Transakcja miała skomplikowaną strukturę ze względu na dużą liczbę ryzyk projektowych oraz wielość systemów prawnych, które miały wpływ na jej dokumentację. Kancelaria Clifford Chance doradzała bankom w zakresie prawa polskiego, angielskiego oraz luksemburskiego.

Zespół Clifford Chance składał się z prawników departamentu bankowości i finansów oraz grupy energetyki i ochrony środowiska biura warszawskiego, wyspecjalizowanych w finansowaniu projektów w sektorze energetyki odnawialnej.

Zespół pracował pod kierunkiem dr Rafała Zakrzewskiego, counsela kierującego praktyką prawa angielskiego warszawskiego biura Clifford Chance. Ze strony departamentu bankowości i finansów w skład zespołu weszli: Dominik Kępiński (senior associate) oraz Joanna Kuc (associate). Ze strony grupy energetyki i ochrony środowiska w transakcję byli zaangażowani: Paweł Puacz (counsel, szef praktyki) oraz Joanna Pominkiewicz (associate). W zakresie prawa luksemburskiego doradztwo było prowadzone przez prawników z luksemburskiego biura Clifford Chance: Constantinę Iscru (senior associate) oraz Veronikę Kaszas (associate).

Grupie Energix doradzali Ireneusz Stolarski i Tomasz Kaczmarek z biura warszawskiego Baker McKenzie.

PS