Mec. Wojewódka będzie między innymi odpowiedzialny za kwestie administracyjne, kadrowe oraz relacje z partnerami społecznymi.

PS/źródło