SPCG pracowała przy kompleksowej obsłudze transakcji, która obejmowała między innymi badanie stanu prawnego DTP S.A., negocjacje z dotychczasowymi akcjonariuszami spółki, doradztwo przy ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż 100 proc. akcji DTP S.A. oraz reprezentację w postępowaniu przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Transakcję prowadził partner SPCG Artur Zapała, przy wsparciu of counsel Ewy Mazurkiewicz, associates Agnieszki Kołodziej - Arendarskiej i Agnieszki Zelek oraz junior associate Huberta Andziaka. Postępowanie w sprawie uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadził partner SPCG Wawrzyniec Rajchel.

PS