Podstawowa wysokość opłaty egzekucyjnej została w nim określona na poziomie 8 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż jedna dwudziesta i nie wyższej niż pięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Obecnie zgodnie z przepisami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji opłata taka wynosi 15 proc. egzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż jedna dziesiąta i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z kolei w przypadku zajęcia rachunku bankowego opłata stosunkowa wynosi 8 proc. egzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż jedna dwudziesta i nie więcej niż dziesięciokrotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jak wskazują autorzy projektu ( posłowie PiS) zmiana ma na celu "ustalenie opłaty stosunkowej na poziomie adekwatnym do nakładu pracy komornika sądowego w toczącym się przeciwko podmiotowi leczniczemu postępowaniu egzekucyjnym oraz obniżenie obciążenia finansowego podmiotów leczniczych w toczącej się egzekucji".

Proponowany przepis ma mieć zastosowanie do postępowań egzekucyjnych wszczętych od dnia wejścia zmiany w życie.

PS