Komornikowi zrzucono czyny polegające na uniemożliwianiu przeprowadzania kontroli kancelarii, w celu uniknięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej.

Komisja dyscyplinarna podzieliła przytoczone przez ministra argumenty co do rodzaju zawnioskowanej kary i uznała go za winnego zarzucanych czynów.

Aktualnie w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, z zawiadomienia ministra sprawiedliwości, toczy się również postępowanie przygotowawcze w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w kancelarii ukaranego komornika.

PS