Sprawa dotyczy portalu informacyjnego przełom.pl. Prokuratura nakazała redakcji wydanie adresów IP oraz danych użytkowników portalu komentujących zamieszczane artykuły. Redaktor naczelny się na to nie zgodził. Sprawa trafiła do sądu.

Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie sąd stwierdził, że „prokurator powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do administratora danych o udostępnienie treści wpisów. Następnie po zapoznaniu się z nimi powinien określić, które z nich mają charakter znieważający, zniesławiający, lub poniżający. Dopiero w dalszej kolejności należy ustalać ich autorów oraz dookreślić zakres danych użytkowników forum, które mają być ujawnione przez administratora”.

Sąd przyznał też, że administrator strony internetowej ma prawo kwestionować zasadność postanowienia o wydaniu adresów IP i innych danych osób komentujących na portalu.

Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania.

PS/źródło: HFPC