Jest to pierwszy pozew w aferze Volkswagena w Polsce.

Pismo procesowe zostało złożone 14 marca 2016 r. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie. Roszczenie zostało oszacowane na 30 tys. zł.

PS