"Krajowa Rada Radców Prawnych z głębokim zaniepokojeniem obserwuje kolejne przypadki łamania podstawowych zasad państwa prawa, przejawiające się w lekceważeniu niezależności i niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego oraz nierespektowaniu jego orzeczeń" - czytamy w stanowisku Rady.

W jej ocenie konflikt wokół TK zagraża pozycji władzy sądowniczej i negatywnie wpływa na wizerunek naszego kraju na forum międzynarodowym.

"Podważanie autorytetu władzy sądowniczej prowadzi do kreowania przez władze państwowe dwóch konkurencyjnych porządków prawnych, powodując erozję zaufania obywateli do prawa i organów państwa"- wskazuje samorząd radcowski.

Dlatego Krajowa Rada Radców Prawnych apeluje do władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do rozwiązania konfliktu. W ocenie KRRP szansą dla osiągnięcia porozumienia między stronami będzie zrealizowanie zaleceń wskazanych w opinii Komisji Weneckiej.

PS