W związku z wejściem w życie nowej ustawy o prokuraturze, która połączyła funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, "Iustitia" zamieściła na swojej stronie internetowej interesujące zestawienie.

Jest to wykaz ministrów sprawiedliwości i prokuratorów generalnych Unii Europejskiej. Wynika z niego, że w 27 krajach UE obowiązuje rozdział funkcji MS i PG. Polska to jedyny wyjątek od tej reguły.

Stowarzyszenie podważa tym samym twierdzenia przedstawicieli obecnej władzy, że w wielu krajach funkcje ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego są połączone i że jest to dobry przykład, który należy zastosować w Polsce.

Wykaz dostępny na stronie "Iustitii".

PS/źródło: "Iustitia"