Dzisiaj w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw. Zaproponowano w nim zmianę 63 ustaw, doprecyzowano i uporządkowano przepisy o prowadzeniu kontroli w firmach oraz wprowadzono od marca 2009 r. instytucję jednego okienka, a od lipca 2011 r. instytucję zero okienka przy rejestrowaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i prowadzących jednoosobowe firmy lub działających w formie spółki cywilnej.

Ograniczenie kontroli

Projekt przewiduje ograniczenie kontroli na legitymację.

- Chodzi o takie przypadki, gdy kontroler najpierw okazywał legitymację, a dopiero po kilku dniach, gdy zauważał nieprawidłowości, przedstawiał przedsiębiorcy upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, a w miejscu przeznaczonym na określenie jej zakresu wpisywał obszary sprawdzanej działalności firmy - tłumaczy adwokat Maciej Lipiec z Kancelarii Adwokackich.

Projekt przewiduje, że podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji będzie możliwe tylko wówczas, gdy czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa lub wykroczenia skarbowego albo zabezpieczenia dowodów, bądź jest uzasadnione zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska.

Skuteczny sprzeciw

- Przedsiębiorcy korzystnie oceniają umożliwienie im wnoszenia sprzeciwu, wówczas gdy inspektor narusza przepisy podczas kontroli, np. prowadzi ją za długo albo wszczyna ją, gdy firma jest kontrolowana przez inną inspekcję - mówi Katarzyna Urbańska z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Wniesienie sprzeciwu spowoduje wstrzymanie czynności z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia go, a w razie wniesienia zażalenia, do czasu jego rozpatrzenia - tłumaczy Katarzyna Urbańska. Organ kontroli musi wówczas zabezpieczyć dowody mające związek z zakresem kontroli. Sprzeciw powinien być rozpatrzony w ciągu trzech dni roboczych. Na postanowienie organu kontroli przedsiębiorca będzie mógł wnieść zażalenie.

Krótsze kontrole

Projekt przewiduje, że czas trwania wszystkich kontroli w roku kalendarzowym nie może przekraczać 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorców, 18 w małych przedsiębiorstwach, 24 w średnich i 48 u pozostałych. Gdy kontrola będzie niezgodna z przepisami, to wówczas zebrane dowody nie zostaną wykorzystane przeciwko przedsiębiorcy.

Ustawa wejdzie w życie w trzech etapach: po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw, od 1 kwietnia 2009 r. oraz od 1 lipca 2011 r.

OPINIA

ADAM SZEJNFELD

wiceminister gospodarki

Za najbardziej nowatorskie rozwiązanie uważam prawo rozpoczynania działalności gospodarczej, zanim jeszcze firma powstanie formalnie, czyli zanim zostanie zarejestrowana. Wystarczy, że przyszły przedsiębiorca zawiadomi dowolny urząd gminy prowadzący ewidencję o tym, że rozpoczyna prowadzenie działalności. W tym celu musi złożyć specjalny formularz. Nie musi więc dopełniać formalności w gminie, w której mieszka. Pozostałych formalności dopełnią pracownicy urzędu. Przedsiębiorca będzie mógł prowadzić działalność przed zarejestrowaniem w ewidencji.