Przedsiębiorstwo przed sądami administracyjnymi i powszechnymi reprezentowali partner kancelarii KKLW radca prawny Krzysztof Łyszyk oraz adwokat Wiktor Wesołowski.

Zastępstwo procesowe obejmowało sprawy dotyczące wstrzymania budowy, wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz egzekucji administracyjnej.

PS

astępstwo procesowe obejmowało sprawy dotyczące wstrzymania budowy, wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego oraz egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie ww. decyzji oraz tzw. „specustawy lotniskowej”.