Jak wynika z raportu kancelarii, 20 transakcji M&A - o łącznej wartości przekraczającej 60 miliardów euro - zostało zablokowanych przez organy ds. konkurencji bądź przedsiębiorcy odstąpili od ich przeprowadzenia z uwagi na sygnalizowane przez urzędy wątpliwości.

Ponadto w 16 jurysdykcjach organy ds. konkurencji w 2015 r. wydały 92 decyzje zobowiązaniowe.

PS